Mario N.

“Od kada sam započeo suradnju s Virtasom, toliko sam postao “ovisan” o njihovoj usluzi, da ne znam kako bi moj radni dan funkcionirao bez njihove pomoći.”