Mateja Juranović

Specijalistica za komunikacije, društvene mreže i administrativne poslove

Virtualna asistentica Mateja specijalizirala je komunikaciju i marketing na društvenim mrežama, a u uredu ju zovemo doktorica za powerpoint. Njezina strast je hrvatski jezik. Neznam je razdvojila u vrtiću, a sa znam i mogu pristupa radnim zadacima.