Ušteda novaca

Svakom poduzetniku je osim zarade bitna i ušteda novaca. Najmom usluge Virtualni asistent štedimo Vaš novac, jer više nemate potrebu imati stalno zaposlenog asistenta u svojoj tvrtki, kojem morate uz plaću uplaćivati i doprinose i druga davanja, ne morate mu osigurati sredstva za rad, niti brinuti o troškovima bolovanja i slično. Vaš virtualni asistent Virtas je na raspolaganju kada ga trebate, a za svoj rad koristi svoju opremu, internet i ostalo neophodno za rad, a Vi ga plaćate samo za poslove i vrijeme koje je stvarno odrađeno.